Veteran NM i Førde blir avlyst

Postet av Førde IL den 31. Mar 2020

Vi må dessverre informere om at Veteran NM i friidrett 2020 i Førde blir avlyst.

Avlysinga kjem nok ikkje så overraskande, som vi alle veit påverkar COVID-19 alle arrangement i tida

framover. Det er umogleg å vite korleis situasjonen med viruset er i juni, men vi må ta ekstra omsyn

sidan deler av deltakarmassen er i risikogruppa.

Arrangementet var sett til 26. -28. juni 2020. Vi har sett fram til å sjå mykje god idrett i Førde desse

dagane. Vi håpar at vi kan få arrangere NM på Førde stadion i 2021, eller seinare, men ingenting er

klarlagt angande dette pr no.

Vi beklagar dette på det sterkaste. Ikkje minst fordi vi veit at mange lokale utøvarar låg i trening for å

delta på dette stevnet.

Førde, 30.03.2020

På vegne av komiteen for Veteran NM i Førde 2020,

Jan Svoen - tlf 415 64 455

Jøran Laukeland - tlf 950 72 118


0 Kommentar

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET OG ADM.

Postet av Førde IL den 20. Mar 2020


Av alt det vonde og alvorlige som skjer nå så er kanskje ikke Førde Idrettslag det viktigste, for de fleste av oss. Men for noen er Førde IL også en jobb, ikke bare en fritidsaktivitet. Situasjonen får dessverre store konsekvenser også for oss.

Siden krisen rammet Norge har vi forsøkt å være i forkant av situasjonen med informasjon, fra pause i aktivitet, til å stenge av all aktivitet ut april. Vi har fått testet infrastrukturen vår mht. kommunikasjon og organisasjon, der klubben sentralt, nettverket av lagledere og trenere har videreformidlet viktige beskjeder ryddig og effektivt videre i organisasjonen, til aktive, foreldre og andre ressurspersoner. Vi vil takke alle for den forståelsen og disiplinen som har blitt utvist i perioden.  

Reduserte inntekter 

Siden all aktivitet framover vil bortfalle er det stor sannsynlighet for at inntektsgrunnlaget for klubben blir langt mindre enn budsjettert. Publikums- og kioskinntekter, stevner, kamper og turneringer er svært usikre da ingen vet når vi som klubb kan starte opp igjen. Om vi opprettholder nåværende kostnadsnivå vil vi risikere å være tomme for penger i løpet av våren. Vi har derfor vært nødt til å gjøre umiddelbare grep slik at vi kan komme tilbake til en klubb som ikke har tatt varig skade.

Permitteringer

Vi har begrensede muligheter til å redusere kostnader utover permitteringer. Derfor har vi dessverre måttet permittere alle trenere samt deler av administrasjonen med umiddelbar virkning. Daglig leder Per Øyvind Storevik fortsetter inntil videre  for å minske skadene og håndtere og planlegge situasjonen videre. 

Vi er forferdelig lei oss for dette. Men skal alle disse flinke og engasjerte folkene komme tilbake til en jobb i Førde IL så snart som mulig, er dette den eneste løsningen. Det må i den sammenheng tilføyes at samtlige har vist stor forståelse for nødvendigheten av permitteringer, selv om det rammer de direkte og personlig.

 

Hva skjer framover?

Det brutale og ærlige svaret er at det vet ingen helt eksakt. Men styret og administrasjonen vil følge situasjonen nøye og informere når vi har noe å informere om.  

Vår sportslige ansvarlige på sport i fotball har sendt ut egentreningsprogram til alle ungdomstrenerne på fotballen sin facebook side og store deler av det utsendte kan fint benyttes av spillere i barnefotballen. Gjør det beste ut av situasjonen.

Hva kan du gjøre? 

Først og fremst skal dere ta vare på dere selv, de nærmeste og følge overordnede råd og pålegg fra myndighetene. Videre er det viktig at de som enda ikke har betalt medlemskontingent - gjør det nå. Disse inntektene utgjør ikke mer enn 8,3% av alt som brukes på barne- og ungdomsarbeid i idrettslaget, men er nå blant de få sikre inntektene vi har og helt avgjørende for at vi skal ha en klubb å vende tilbake til. 

Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen&utm_content=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen+95379 

Når krisen er over vil det sannsynligvis også være noen som har behov for hjelp pga. de uante ringvirkningene dette vil skape. Er du og din familie direkte rammet og trenger betalingshjelp ber vi deg registrere deg v/nytte e-postadr. medlem@fordeidrettslag.no . Det er viktig at vi får oversikt så vi kan ha mulighet til å hjelpe de som er mest utsatt ved å søke ulike støtteordninger. 

Avhengig av hvordan krisen utvikler seg. Forhold deg til www.fordeidrettslag.no og meldinger gitt på Førde IL sin Facebookside. Vennligst tenk deg om før du kontakter administrasjon, lagledere eller ressurspersoner med spørsmål. De kommer med informasjon når de har noe å informere om. Dersom du har spørsmål, kommentarer eller gode forslag til hvordan vi skal komme best ut av dette så setter vi pris på om du kan skrive ei melding til post@fordeidrettslag.no så samler vi opp og kommer tilbake med et felles svar som er tilgjengelig for alle.  

Det virker kanskje trivielt nå, men spill gjerne Lotto m.m. hos Norsk Tipping og registrer Førde IL som din grasrotmottaker. Dette er en stor og viktig inntektskilde både for Skeid og for svært mye frivillighet i Norge. Les mer om det her https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Dette ser vi frem til

Hvis alle bidrar så går dette marerittet over en dag. Forhåpentligvis uten alt for mange alvorlige konsekvenser. 

I mellomtiden kan vi glede oss til den dagen vi får de ansatte og frivillige tilbake i jobb. Til vi igjen skal høre lyden av barne- og ungdomslagene når det trenes i Hafstadparken og Førde Stadion. Til å se Førde IL flagget under kamp på Førde Stadion. Til å oppleve lukten av nyslått gress og synet av hundrevis av seksåringer som får sitt første møte med fotball eller andre aktiviteter. 

Vi har mye å se frem til. Vi må bare gjennom en tung periode først. Når dette er over skal vi igjen jobbe sammen om det vi nå må sette på pause for en stund. Fellesskapet i Førde Idrettslag forsvinner ikke i løpet av en karantene. 

Heia Førde

Ta vare på dere selv

Styret og adm.


0 Kommentar

Årsmøte i hovedlaget er utsatt

Postet av Førde IL den 19. Mar 2020

ÅRSMØTE FØRDE IL 2019- utsett på ubestemt tid, grunna Convid-19:

Årsmøte i Førde IL er datert til torsdag 26. mars 2020  kl. 19:00 på FIL-huset.

Grunna situasjonen med Convid-19 har styret i Førde IL hovudlaget vedteke å utsette møtet på ubestemt tid.

(Norges Idrettsforbund har utvida fristen for å avhalde årsmøta frå 31.03.20 til 15.06.20). 

Ny møtedato vil bli publisert straks nødvendig avklaring føreligg.


For å se opprinnelig årsmøteinnkalling samt årsmelding - se filarkiv


0 Kommentar

Permitteringer i Førde IL

Postet av Førde IL den 19. Mar 2020

Permitteringer

Særidrettene i Førde IL i har sendt ut permitteringsvarsel.

Førde IL har på lik linje med hele idretts Norge og resten av det norske samfunn dessverre kommet opp i en svært vanskelig og helt uvirkelig situasjon. Norske myndigheter, Norges Idrettsforbund samt andre særforbund har pålagt oss – som følge av kovid-19 viruset å stenge ned all aktivitet.

Det er en svært usikker tid vi er inne i. Hvor lenge vil pandemien vare? Hvor hardt rammer den og når kan vi starte opp normal drift igjen? Likeså, hvordan vil den økonomiske siden se ut for framtida?

Vi vil i nærmeste framtid stå overfor mange spørsmål, men pr. i dag ingen klare svar.Førde IL

Per Ø. Storevik

 daglig leder


0 Kommentar

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Postet av Førde IL den 11. Mar 2020

Førde IL  er som resten av verden opptatt av å førebygge og begrense smitte av koronaviruset. 

Vi ønsker ikkje å spreie ubegrunna usikkerheit angåande koronavirus, men vil forsikre om at vi følger råd fra Norges Idrettsforbund og helsemyndighetene.

I forbindelse med koronavirus ønsker vi å ha nokre retningslinjer for å førebygge og kanskje begrense smitte:

1: Har du eller noken i husstanden din vore i kontakt med noken som er smitta, skal du ikkje møte til trening og ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon. Sjå også informasjon fra Sunnfjord Kommune: 

https://sunnfjord.kommune.no/aktuelt-fra-kommunen/oppdatert-informasjon-om-koronaviruset.11909.aspx

 2: Har du eller ein i nærmaste familien vore på reise i eit område med utbredt og vedvarande smitte skal utøvar være i 14 dagers karantene. 

Oppdatert oversikt over områder med utbredt spredning finner de her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/                                                                                                                                                                                

3: Har du symptom på influensa eller andre forkjølelsesliknande symptom, så ynskje vi at du ikkje kjem på trening før du er frisk.

4: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac).

5: Ingen handhelsning før og etter kampar eller treningar. For anbefalingar sjå hva NFF har beslutta :

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

6: Ingen må drikke av andres flasker.

7: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne ein prat heime om gode rutinar rundt vask og hygiene, og respekter heime-karantene om man har blitt satt i det.

For de ansvarlige rundt laga er dette rutinane ved mistanke om smitte:

1: Mistanke om smitte – informere klubb

2: Den det gjelder må kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing.

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt lag/kull trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

Negativ (ikke smittet) – utøvar og lag fortsetter aktivitet som før.
Positiv (smittet) – utøvar og lag i umiddelbar karantene minst to veker. – Trenar og lagleiar følger opp.

Karantene bestemmes av de råd som til enhver tid gjelder fra FHI. Vi skal til enhver tid sørge for at det er såpe og tørkepapir tilgjengelig på Filhuset.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Per Ø. Storevik, daglig leder
 E-post: per.oyvind.storevik@fordeidrettslag.no
 Telefon: 918 19 543

Geir Vindheim, leiar i breddeutvalg
 E-post: geir@forde-fotball.no 

Telefon: 481 67 022 (etter kl 16.00)


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline