Info januar 2016

Postet av Førde IL den 4. Jan 2016

INFO JANUAR 2016.pdf


ÅRSMØTE I FØRDE IL – torsdag 31.03.2016

Dato for årsmøtet vert sett til torsdag 31. mars 2016. Frist for innsending av saker er 1. mars. Særidrettsgruppene må avholde sine respektive årsmøter seinast 15. mars. NIF sitt idrettsting i mai 2015 vedtok dei nye årsmøtefristane.

VALKOMITEEN TEK MOT FRAMLEGG/NOMINASJONER

til leiar og styremedlemer i Førde IL hovudlaget. Send forslag innan 1.marstil FIL valkomiteen:

  • Knut Folkestad, leiar folkestad@union.no
  • Nils Olav Kongsvik, medlem
  • Monica Litsheim, medlem
  • Steinar Gram (vara)

ÅRSAVSLUTNING 2015 – frist 01.02.2016

Frist for innlevering av regnskapsdokumentasjon er måndag 1. februar 2016. Resultatrekneskap, saldobalanser, hovudbøker osv. kan sendes på mail til revisorkurt.hyllestad@bdo.no (tlf. ) eller anne.mortensbakke.solheim@bdo.no (tlf. 47800028).

  • Idrettslag/særidrettsgrupper som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan nytte låsbart regneark som regnskapsprogram (NIF har under utarbeiding ein Excel-mal, men denne vert ikkje lansert før medio februar 2016).
  • Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal nytte elektronisk regnskapsprogram.
  • Rekneskapet må følgje Norsk Standard Kontoplan.
  • Lenke til NIF sine rekneskaps- og revisjonsbestemmelsar HER.

ÅRSMELDINGAR og BUDSJETT FRÅ GRUPPENE

må vere styret i hende innan 17.mars 2016. Vi sender alle årsmeldingane til trykking

i veke 12-2016. Hugs og referat frå årsmøter og oversikt over ny styresamsetjing med epost og adresser/mobil. Særidrettsgruppene sine årsmeldingar vert trykt som vedlegg til hovedlaget si årsmelding. Dersom særgruppa vil framheve ting spesielt og evt. sende med bilder, må dei gjere dette på eiga sak (frist 1. mars).

IDRETTSREGISTRERINGA 2015

Frist for idrettsregistreringa 2015 er flytta frå januar til 30. april fom. 2016. NIF opplyser at vi vil få ein e-post påminning om dette. Særidrettsgruppene/medlemmane pliktar å registrere/betale sitt medlemsskap via KlubbAdmin (registrering) / Min Idrett (betaling). Det er kun betalande medlemmer som kan rapporterast. I 2015 hadde Førde IL 1700 betalande medlemmar via vårt medlemsregister i KlubbAdmin (av cirka 2000 unike medlemmer til einkvar tid). Registreringa er grunnlag for tildeling av midlar til Førde IL, og seinare gjeld det som grunnlag for tildeling av blant anna LAM-midlar (aktivitetsmidlar) til gruppene.

FINN FRIIS HAFSTAD MINNEFOND

sitt stipend går jf. statuttane til utøvarar innan ski, fotball eller friidrett og vert kunngjort på årsmøtet 31. mars og delast ut i forbindelse med 17. mai markeringa i Førde . Ein har berre høve til å vinne dette minnestipendet ein gong, så tidlegare vinnerar kan ikkje renominerast jf. minnestatuttane. Send begrunna framlegg til leiar Sveinung Nordtveiti minnefondet innan 1. mars. E-post sveinung@narleik.no.

TOPPIDRETTSSTIPENDET 2015

Styret i Førde IL vil kunngjere vinnar (-ar) av Førde IL sitt toppidrettstipend 2015 på årsmøtet 31. mars. I 2015 er det heile 9 av våre klubbmedlemmer som har fått gleda av å representere Norge i internasjonale tevlingar og meisterskap, og det er forventa at kampen står mellom dei som har konkurrerert med «flagget på brystet». Særidrettsgruppene har tidlegare år blitt oppmoda om å nominere kandidater til toppidrettstipenda, men vi ser det ikkje føremålstenleg å gjenta denne oppmodinga i år.

NY FELLES NETTSIDE: www.fordeidrettslag.no

Førde IL har nyleg inngått avtale med IdrettenOnline (Bloc AS) om ny nettside for Førde Idrettslag. Systemet har eit relativt lågt brukargrensesnitt, er bra integrert med sosiale media som Facebook, Twitter og Instagram, og er gratis for særidrettsgruppene å ta i bruk. Nettsidene er i utgangspunktet reklamefrie, slik at særidrettsgruppene kan legge til eigne sponsorar. Underteikna er i gang med utrulling, og det vil bli tilbod om meir nettkursing etter kvart.


Førde, 4.januar 2016

Tor Starheim

Leiar Førde IL

Tlf. 91876772

tor.starheim@gmail.com


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.