Sist revidert 02.09.2015:

Mnd

Veke

Aktivitet / arrangement / viktige fristar

Ansvarleg/arrangør

Januar

1

Fakturering medlemskontigent KlubbAdmin

FIL hovudlaget

2

Rundskriv særgruppene om ÅRSMØTER

Rundskriv særgruppene ÅRSMELDING

Rundskriv særgruppene ÅRSOPPGJER

Rundskriv særgruppene om IDRETTSREGISTRERING

FIL hovudlaget

3

Klargjering årsrekneskap

Alle særidrettsgrupper

4

NIF Idrettsregistrering (frist 31. januar)

Alle særidrettsgrupper

5

Februar

6

Revisjon: Grunnlagsdokumentasjon og rekneskap til revisor BDO

FIL hovudlaget og alle særidrettsgrupper

7

Skiskuleavslutning Blomlia

FIL Alpin

8

Vinterferie

9

Sparebankstiftinga S&Fj (søknadsfrist 1. mars)

Mars

10

Kalsetrennet Langeland

FIL Langrenn

11

Kulturmidlar Førde kommune (søknadsfrist 15. mars)

FIL hovudlaget

12

Årsmøteinnkalling FIL hovudlaget

FIL hovudlaget

13

Årsmelding Førde IL samt særgruppene sine årsmeldingar til trykking. Budsjett for driftsåret.

FIL hovudlaget og alle særidrettsgrupper

April

14

Blomliafesten

Sunnfjord Skisenter

15

Festmiddag for særidrettsgruppene m.fl i sb. med siste styremøte før årsmøtet

FIL hovudlaget

16

Årsmøte FIL hovudlaget

FIL hovudlaget

17

Årsmøte Førde Idrettsråd

Førde kommune

Mai

18

19

20

16. mai kamp fotball

17. mai arrangement

FIL Fotball

FIL hovudlaget

21

Generalforsamling FIL Eigedom AS

Generalforsamling Sunnfjord Skisenter AS

Generalforsamling Langeland Ski- og Fritidssenter AS

22

Mva.komp anlegg (søknadsfrist 31. mai)

FIL hovudlaget

Juni

23

Førdesprinten symjing

FIL Symjing

24

INU-FSF midlar (søknadsfrist 15. juni)

Sparebankstiftinga Furorestipend (søknadsfrist 15. juni)

25

Grendaseriecup fotball

FIL Fotball

26

FIL Sommaridrettskule (v. 26-27)

Tine Fotballskule (del 1)

FIL Barneidrett

FIL Fotball

Juli

27

28

29

30

August

31

32

Tine Fotballskule (del 2)

Mva.komp drift(søknadsfrist 15. august)

FIL Fotball

FIL hovudlaget

33

34

Sparebankstiftinga S&Fj (søknadsfrist 1. sept)

35

Førde Cup Handball

FIL Handball

September

36

FørdeOpp

FIL Friidrett / FørdeOpp

37

Førde Cup Utandørs fotball

FIL Fotball

38

39

Oktober

40

41

Haustferie

FIL Handballskule

FIL Handball

42

Fordele midlar til særgruppene (aktivitetsmidlar, mva.komp, kulturmidlar m.m)

FIL hovudlaget

43

44

Sesongavslutning fotball (fotballfest)

FIL Fotball

November

45

Framlegg til Førde kommune: Kulturprisen

46

Førde Cup innandørs fotball

FIL Fotball

47

48

Desember

49

50

51

52

Juleturnering fotball

FIL Fotball